Rehabilitacja dzieci (Rehabilitacja)

rehabilitacja-dzieci
W naszym ośrodku dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciow, jak również przez instruktora w zakresie hipoterapii.

Jakie dzieci mogą być poddane rehabilitacji?

Do oddziału przyjmowane są w szczególności dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie,
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa),
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe,
 • miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych.

Jak przebiega rehabilitacja?

Leczenie usprawniające dzieci obejmuje:

 • poradę lekarską
 • wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium),
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej (w tym świadczenia z zakresu psychoterapii i neuropsychologii,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej (w tym świadczenia z zakresu neurologopedii i surdologopedii,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń Integracji Sensomotorycznej,
 • świadczenia z zakresu terapii zajęciowej,
 • świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii,
 • wybrane zabiegi z zakresy fizykoterapii (Sollux, Bioptron, laser, kąpiele wirowe).

Świadczenia w ramach umów z NFZ, PZU ZDROWIE, LUXMED i MEDICOVER.